wyślij przesyłkę

W celu złożenia zlecenia, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Niekompletne lub nieprawidłowe dane mogą spowodować opóźnienia w realizacji usługi.

1. Skąd pochodzi przesyłka?
2. Dokąd przesyłka jest wysyłana?
3. Kto jest płatnikiem za usługę?
Adres taki sam jak odbiorcy?
4. Szczegóły dotyczące przesyłki:
x x cm
kg
USD
Ubezpieczenie przesyłki (2-3% wartości, min. 50zł).
5. Akceptacja warunków:
Niniejszym akceptuję koszt usługi wynikający z cennika lub indywidualnej wyceny oraz potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Cargoways.
Potwierdzam prawidłowość i prawdziwość wyżej wymienionych danych oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu zorganizowania transportu przesyłki.