opłaty dodatkowe

Opłaty dodatkowe w Cargoways

  1. nieobowiązkowe ubezpieczenie towaru - 2-3% deklarowanej wartości, min. 50 PLN
  2. niestandardowe gabaryty - paczki o jednym wymiarze powyżej 120cm - dopłata $30
  3. tereny odległe - odbiór spoza prowincji Guangdong - dopłata $15-95
  4. towary 'special cargo' - tj. baterie, proszki, płyny, produkty markowe, łatwopalne, spożywcze itp. - wycena specjalna
  5. dodatkowe badania za granicą - w zależności od potrzeb, po uzgodnieniu z importerem

Opłaty dodatkowe związane z odprawą celną

  1. odprawa celna towaru - dokonywana przez agencje celne przewoźnika UPS/DHL/FedEx - 2% należności celno-podatkowych, min. 38-80 PLN + VAT
  2. podatek VAT (najczęściej 23%) - obliczany na podstawie wartości towaru i wykazanych kosztów transportu, powiększonych o należne cło
  3. cło (zgodnie z taryfą celną) - obliczane na podstawie wartości towaru w wysokości zgodnej z taryfą celną (informacja taryfowa ISZTAR)
  4. upoważenienie dla agencji celnej celem reprezentowania przed ogranem celnym - jednorazowo 19 zł (bez względu na liczbę przesyłek)

Próbki handlowe o niskiej wartości

Przesyłki nieposiadające wartości handlowej (do 22 EUR), w szczególności próbki handlowe, podlegają uproszczonej procedurze dopuszczenia do obrotu. Wówczas koszty upoważnienia, podatek i cło nie są naliczane, a czas doręczenia ulega skróceniu o ok. 1 dzień.